• ค่านิยม 12 ประการ

  หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

  สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

  สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

  ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

  หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

  เจ็ด เรียนรู้ อธิ … more

  วันที่ประกาศ:: 11/10/2014

ข่าวสาร

วารสารนิรมลสัมพันธ์ 2557


คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านรายละเอียด

Activity Niramon Chumphon School